18 lipca 2014

A to niespodzianka!! :) // What a surprise! :)


Tygodnie mijają mi jak dni. Za sprawą małego człowieczka, żyję w innej rzeczywistości. I dlatego, przegapiłam takie świetne wydarzenie (zorientowałam sie w temacie, po prawie dwóch tygodniach), w mojej twórczej działalności. 
Otóż, moja art journalowa praca została wyróżniona jako trzecia, w SODAliciousowym wyzwaniu.


Weeks pass me days. Thanks to the little man, I live in a different reality. And because I missed such a great event ( realized in the topic, after almost two weeks), my creative activities. 
Well, my art journal work was featured as the third in SODAlicious challenge. Cieszę się niezmiernie! Takie wyróżnienie, to miłe zaskoczenie. Tym bardziej, że dzielenie się swoimi "dziełami", bywa niekiedy stresujące. Jeszcze bardziej stresujące, będzie "inspirowanie"
Ale dość pitu pitu. 
Dziś chciałam się podzielić LO. Wykonałam go na bazie szkicu, z najnowszego wyzwania SODAlicious, ale nie zgłaszam tej pracy, bo pewnie mają mnie tam dosyć. ;)

I am delighted! Such a distinction, it is a pleasant surprise. The more that sharing their "works", is sometimes stressful. Even more distressing, it will "inspire" 
But enough blah blah. 
Today I wanted to share with LO. I made it based on a sketch of the latest challenges SODAlicious but I not submit this job, because probably have me there enough. ;)


W pracy użyłam świetnego papieru SODAlicious,napisy i ich karteczki z mottem. Szablon wygrzebałam na Allegro. (I jeszcze kilka innych, które czekają tylko na swoją kolej). A, że miałam tylko godzinkę w nocy (bo przecież spać też trzeba), layout jest bardzo oszczędny w formie.
Każda opinia mile widziana. Buźka!

In this work I used the excellent paper SODAlicious, subtitles, and their cards with the motto. Template dug at the Allegro. (And a few others that are just waiting for their turn). And I had only an hour at night (because i need to sleep too), the layout is very creative in the way. 

Any opinion is greatly appreciated. Xo`s2 komentarze:

  1. Mnie się bardzo podoba ta oszczędność ;)

    OdpowiedzUsuń
  2. Dziękuję Asio za odwiedziny. Fajnie, że się podoba. :-)

    OdpowiedzUsuń

Fajnie, że tutaj jesteś. Może podzielisz się ze mną, swoimi wrażeniami? :)
It's nice that you are here. Can you share with me your experience? :)