10 kwietnia 2017

Dla pilota

Dzień dobry!

Dzisiejsza praca to efekt zmagań zarówno intelektualnych jak i manualnych. Usłyszałam, że dostanę wyzwanie. Ok. Ale, że aż takie? To już mniej okej...
Bo jak tu połączyć szachownicę lotniczą– znak Sił Powietrznych, malowany na statkach powietrznych- formę kwadratowej szachownicy o czterech polach w kolorach czerwonym i białym, z szaro- błękitno- stalowym kolorem munduru?? Ech, mózg mi się gotował, ręce trzęsły ale pewnego dnia zebrałam się na żołnierską odwagę i wymalowałam barwy narodowe na papierze akwarelowym 20x20 cm. A potem poszło z górki- drapane, szarpane rozmywane, czyli to co zawsze. ;)

Efekty oceńcie sami. Jak zawsze.

Good morning!

Today's work is the result of both- intellectual and manual struggles. I heard I was going to get a challenge. Approx. But that such a thing? It's less ok ...
For how do you combine the air checker - Air Force sign painted on aircraft - a square-shaped chessboard with four fields in red and white, with a gray-and-steel uniform color ?? Eh, my brain was boiling, my hands were shaking but one day I gathered for soldier courage and painted national colors on 20x20 cm watercolor paper. And then went up the hill - scratched, tugged blurry, that is what always. ;)

Effects self-assessment. As always.


Pracę zgłaszam na wyzwanie:
Pozdrawiam :) || Hugs
Magdalena