25 maja 2017

Challenge Design Team Call!

Witam wszystkich bardzo serdecznie!

Dziś nieco inny post, bo to aplikacja na pewne stanowisko. I to bardzo fajne stanowisko. Lesia Zgharda ogłosiła nabór do DT Wyzwaniowego. Postanowiłam spróbować swojego szczęścia i przychodzę do Was z moim zdaniem najfajniejszymi projektami stemplowymi, które dotychczas stworzyłam. Stemple Lesi są fantastyczne i tak różnorodne, że trudno oprzeć się pokusie stworzenia LOsów, szkatułek i kartek. Malowanych ,wycinanych  i embossingowanych.


Hello everyone, very warmly! 
Today a bit different post, because it's an application. And it's a very cool application. Lesia Zgharda announced the call for the Challenge DT . I decided to try my luck and come to you in my opinion the coolest stamping projects I have ever created. Lesia stamps are fantastic and so diverse that it's hard to resist the temptation to create LOs, boxes and cards. Painted, cuted and embossed.

Możecie mnie znaleźć na || You can find me onChallenge-DT-Call_217
Stali bywalcy już pewnie wiedzą, że moje prace to połączenie szalonych kolorów z szalonymi pomysłami. I tak właśnie było w przypadku tej szkatułki z embossingowanym na gorąco stemplem wypełnionym farbami akrylowymi.

Regular visitors already know that my work is a combination of crazy colors with crazy ideas. And that was the case with this embossed hot stamped acrylic paint box.
Nie straszne mi także wycinanie pokolorowanych wcześniej stempli... Lubię nadawać im charakter zarówno kredkami jak i farbami.

I also do not scared about cutting down previously colored stamps ... I like to give them character  with crayons and paints.
W mniejszych formach sprawdzają się i napisy i stempelki.

In smaller forms both- subtitles and stamps, work well.
Niepowtarzalne tło to dla mnie połączenie różnych mediów z maskami. Całość podkreśli stemplowanie, w różnych odcieniach i cieniach.

Unique background for me is the combination of various media and masks. The whole is stamped  in various shades and hue.
Niepowtarzalne prace to także te, których powstawanie nie będzie dla nikogo tajemnicą. Od kilku lat bowiem na moim kanale You Tube pojawiają się tutoriale i kursy.

Unique works are also those whose creation will not be for anyone a mystery. For a few years, on my You Tube channel appear tutorials and courses.

Dziękuję za odwiedziny!

Thank you for stepping by!


Magdalena

1 komentarz:

Fajnie, że tutaj jesteś. Może podzielisz się ze mną, swoimi wrażeniami? :)
It's nice that you are here. Can you share with me your experience? :)