9 sierpnia 2014

Art Journal dla SODAlicious.

W związku z zajęciem trzeciego miejsca, w jednym z wyzwań SODAlicious, otrzymałam możliwość zaprezentowania swojego journala z nowym tematem.

In connection with the occupation of third place in one of the challenges SODAlicious, I received the opportunity to present my Journal, with a new theme.


JUMP "


Bannerek wyzwania przekieruje was do niego :)

Picture below will redirect you to him :)


Głowiłam się na tym jak go ugryźć i co mi się kojarzy ze słowem JUMP. Skakanie do góry było pierwsze, ale zbyt oczywiste. Przeszukiwałam głowę w poszukiwaniu inspiracji, aż pojawiła się myśl o wyskakiwaniu z głowy.

Puzzled on how to bite him and what I associate with the word JUMP. Jumping up was the first, but too obvious. I searched my head for inspiration, until there was the thought of jumping out of your head.

Lubię uciekać od myśli przy muzyce i tak natrafiłam na film instruktażowy o tym, jak narysować dziewczynę w stylu manga, w słuchawkach. Dawno nie szkicowałam, ale efekt na moje oko udany.

I like to run away from thoughts to the music and so I came across a video tutorial on how to draw girl manga-style headphones. I have not sketched, but the effect on my eye successful.

Szkic zrobiłam na papierze wizytówkowym. Pokolorowałam cienkopisami i kredkami akwarelowymi, po czym wycięłam i wkleiłam w pracę. Ramka mojej pracy stanowi taśma centymetr Stamperii, na którą chorowałam od dłuższego czasu. :) Tło pracy to papier Sodalicious z kolekcji Journey, tak jak i motto po lewej. A, że nawiązałam do podróży przy tym moim skakaniu, wycięłam kilka bilecików z papieru Primy Time traveler. Kilka naklejek z napisami SMASH, trochę tuszu przez szablony i gotowe!

Sketch done on paper business card size. Colored a fineliner and watercolor pencils, then cut out and pasted in the work. The frame of my work is Stamperia centimeter tape, which was ill for a long time. :) Background paper work is Sodalicious Journey collection, as well as the motto on the left. And that, I made the trip at the same time my jumping, I cut out some note paper Prima Time traveler. A few stickers with subtitles-SMASH, a little ink through templates and ready!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fajnie, że tutaj jesteś. Może podzielisz się ze mną, swoimi wrażeniami? :)
It's nice that you are here. Can you share with me your experience? :)